راه اندازی پاراشوت

پاراشوت با P+Q=1205-1391 تا سرعت 2 متر بر ثانیه با هوزینگ ریل T90 مدل G06 ویتور اتریش
پاراشوت با P+Q=3000 تا سرعت 1 متر بر ثانیه مناسب ریل T90 مدل PRO2000-S متروپلاست ترکیه
پاراشوت با P+Q=1400 تا سرعت 1.6 متر بر ثانیه مناسب ریل T90 مدل PRO2000 متروپلاست ترکیه
پاراشوت با P+Q=1500 تا سرعت 1 متر بر ثانیه مناسب ریل T70 مدل PRO2000 متروپلاست ترکیه
پاراشوت با P+Q=1205-1391 تا سرعت 2 متر بر ثانیه با هوزینگ ریل T70 مدل G06 ویتور اتریش
پاراشوت سفارشی
پاراشوت با P+Q=2600 تا سرعت 2 متر بر ثانیه مناسب ریل T90 مدل PRO5000 متروپلاست ترکیه
پاراشوت با P+Q=2500 تا سرعت 2.5 متر بر ثانیه مناسب ریل T90 مدل PRO5000 متروپلاست ترکیه
پاراشوت با P+Q=1100 تا سرعت 1.6 متر بر ثانیه مناسب ریل T90 مدل PRO2000 متروپلاست ترکیه
پاراشوت با P+Q=3100 تا سرعت 2 متر بر ثانیه مناسب ریل T90 مدل PRO5000 متروپلاست ترکیه
پاراشوت با P+Q=3200 تا سرعت 1 متر بر ثانیه مناسب ریل T90 مدل LADP16 ویتور اتریش
پاراشوت با P+Q=1043-1204 تا سرعت 2 متر بر ثانیه مناسب ریل T70 مدل G05 ویتور اتریش
دفتر مرکزی
آدرس : تهران، شهرک غرب ، بلوار شریفی، توحید 1، پلاک20
کد پستی : 93617 14669
تلفن : 2000 8716 21 98+
فروش : 41271 21 98+
سایت : www.behranlift.com
ایمیل : info@behranlift.com
کارخانه
آدرس : شهرک صنعتی پرند، بلوار صنعت، فرخنده، نبش ارغوان قطعات C31,32,33
کد پستی : 17743 37614
تلفن : 8000 5741 21 98+
سایت : www.behranlift.com
ایمیل : factory@behranlift.com
برو بالا
تمام حقوق محفوظ و متعلق به گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران آسانبر است.