آرشیو محصولات

کد 344004129001

فلكه هرزگرد 45 سانت - 4 شيار بهران گام 18 ساسي

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • مناسب موتور با گام 18
 • دارای جنس چدن
11,200,000 ریال
کد 344004129002

فلكه هرزگرد 45 سانت - 5 شيار بهران گام 18 ساسي

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • مناسب موتور با گام 18
 • دارای جنس چدن
12,000,000 ریال
کد 344003129001

فلكه هرزگرد 40 سانت - 4 شيار بهران گام 18 ساسي

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • مناسب موتور با گام 18
 • دارای جنس چدن
9,000,000 ریال
کد 344003129002

فلكه هرزگرد 40 سانت - 5 شيار بهران گام 18 ساسي

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • مناسب موتور با گام 18
 • دارای جنس چدن
10,000,000 ریال
کد 344003100001

فلكه هرزگرد 40 سانت - 4 شيار بهران گام 17 بهران -جم-مونتاناري

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • مناسب موتور با گام 17
 • دارای جنس چدن
9,000,000 ریال
کد 344003100002

فلكه هرزگرد 40 سانت - 5 شياربهران گام 17 بهران -جم-مونتاناري

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • مناسب موتور با گام 17
 • دارای جنس چدن
10,000,000 ریال
کد 344004100001

فلكه هرزگرد 45 سانت - 4 شيار گام 17 بهران-جم-مونتاناري

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • مناسب موتور با گام 17
 • دارای جنس چدن
11,200,000 ریال
کد 344004100002

فلكه هرزگرد 45 سانت - 5 شيارگام 17 بهران-جم-مونتاناري

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • مناسب موتور با گام 17
 • دارای جنس چدن
12,000,000 ریال

Copyright @ 2019 Behran Lift Inc. All rights reserved.