آرشیو محصولات

کد 320014100033

موتورگيربكس 9.2 كيلووات 3VF سرعت 1.6 متر بر ثانيه B.L.280 بهران (12*5*56)

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
660,000,000 ریال
کد 320014100020

موتورگيربكس 6.1 كيلووات AC2 سرعت 1 متر بر ثانيه B.L.240 بهران (10*4*55)

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
239,300,000 ریال
کد 320014100027

موتورگيربكس 9.2 كيلووات 3VF سرعت 1 متر بر ثانيه B.L.280 بهران (12*5*56)

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
649,000,000 ریال
کد 320014100028

موتورگيربكس 11.2 كيلووات 3VF سرعت 1 متر بر ثانيه B.L.280 بهران (12*6*56)

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش

ناموجود

کد 320014100029

موتورگيربكس 13.2 كيلووات 3VF سرعت 1.6 متر بر ثانيه B.L.280 بهران (12*5*56)

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش

ناموجود

کد 320014100031

موتورگيربكس 15.2 كيلووات 3VF سرعت 1.6 متر بر ثانيه B.L.280 بهران (12*6*56)

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
822,000,000 ریال
کد 320025003001

موتورگيربكس 4.8 كيلووات AC2 سرعت 1 متر بر ثانيه آلبرتو ساسي لينس اسپانيا (10*4*56)

 • نماینده رسمی
 • دو سال گارانتی
 • 10 سال خدمات پس از فروش
537,600,000 ریال
کد 320025003002

موتورگيربكس 5.1 كيلووات 3VF سرعت 1 متر بر ثانيه آلبرتو ساسي لينس اسپانيا (10*4*56)

 • نماینده رسمی
 • دو سال گارانتی
 • 10 سال خدمات پس از فروش
516,400,000 ریال
کد 320008129019

موتورگيربكس 11كيلووات 3VF سرعت 1.6 متر بر ثانيه ياتاقاندار آلبرتو ساسي اس 58 اس اسپانيا (12*6*56)

 • نماینده رسمی
 • دو سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات پس از فروش
932,100,000 ریال
کد 320008129020

موتورگيربكس 9.2 كيلووات 3VF سرعت 1.6 متر بر ثانيه ياتاقاندار آلبرتو ساسي اس 58 اس اسپانيا (12*6*56)

 • نماینده رسمی
 • دو سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات پس از فروش
881,400,000 ریال
کد 320014100022

موتورگيربكس 7.3 كيلووات 3VF سرعت 1.6 متر بر ثانيه B.L.260 بهران (10*5*56)

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
324,000,000 ریال
کد 320014100023

موتورگيربكس 9.2 كيلووات 3VF سرعت 1.6 متر بر ثانيه B.L.260 بهران (11*5*56)

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
414,700,000 ریال
کد 320008129018

موتورگيربكس 11 كيلووات 3VF سرعت 1 متر بر ثانيه ياتاقاندار آلبرتو ساسي اس 58 اس اسپانيا (12*5*52)

 • نماینده رسمی
 • دو سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات پس از فروش
932,100,000 ریال
کد 320014100018

موتورگيربكس 5.5 كيلووات AC2 سرعت 1 متر بر ثانيه B.L.240 بهران (10*4*55)

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
239,300,000 ریال
کد 320014100019

موتورگيربكس 5.5 كيلووات 3VF سرعت 1 متر بر ثانيه B.L.240 بهران (10*4*55)

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
238,100,000 ریال
کد 320014100021

موتورگيربكس BEHRAN 3VF 6.1KW مدل B.L.5005 R4 (فلكه جديد)

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
238,100,000 ریال
کد 320007129011

موتورگيربكس 7.3 كيلووات 3VF سرعت 1 متر بر ثانيه آلبرتو ساسي اس 38 اسپانيا (10*5*56)

 • نماینده رسمی
 • دو سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات پس از فروش
593,800,000 ریال
کد 320024001003

موتورگيربكس 7.3 كيلووات 3VF سرعت 1 متر بر ثانيه آلبرتو ساسي اس 48 اسپانيا (10*5*60)

 • نماینده رسمی
 • دو سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات پس از فروش
695,200,000 ریال
کد 320024001002

موتورگيربكس 7.3 كيلووات 3VF سرعت 1 متر بر ثانيه آلبرتو ساسي اس 48 اسپانيا (10*4*60)

 • نماینده رسمی
 • دو سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات پس از فروش
695,200,000 ریال
کد 320003129034

موتورگيربكس 5.5 كيلووات AC2 سرعت 1 متر بر ثانيه آلبرتو ساسي ام اف 48 ايتاليا (11*5*56)

 • نماینده رسمی
 • دو سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات پس از فروش
974,400,000 ریال
کد 320007129009

موتورگيربكس 7.3 كيلووات 3VF سرعت 1.6 متر بر ثانيه آلبرتو ساسي اس 38 اسپانيا (10*4*60)

 • نماینده رسمی
 • دو سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات پس از فروش
593,800,000 ریال

Copyright @ 2019 Behran Lift Inc. All rights reserved.