آرشیو محصولات

کد 320014100028

موتورگيربكس BEHRAN 3VF 11.2KW مدل BL-5351 سرعت 1 m/s

 • تولید کننده
 • سه سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات طلائی پس از فروش

ناموجود

کد 320014100029

موتورگيربكس BEHRAN 3VF 13.2KW مدل BL-5352 سرعت 1 m/s

 • تولید کننده
 • سه سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات طلائی پس از فروش

ناموجود

کد 320014100026

موتورگيربكس BEHRAN 3VF 7.3KW مدل B.L.5008 سرعت 1.6 m/s به همراه اينكودر آتونيكس

 • تولید کننده
 • سه سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات طلائی پس از فروش
212,000,000 ریال
کد 320014100025

موتورگيربكس BEHRAN 3VF 9.2KW مدل B.L.5009 سرعت 1.6 m/s به همراه اينكودر آتونيكس

 • تولید کننده
 • سه سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات طلائی پس از فروش
276,000,000 ریال
کد 320008129019

موتور گيربكس (SASSI _ S58S-11 KW_1/6M.S_ 3VF) 56*6*12 اسپانيا ياتاقاندار

 • نماینده رسمی
 • دو سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات پس از فروش
891,500,000 ریال
کد 320008129020

موتور گيربكس (SASSI _ S58S-9.2 KW_1/6M.S_ 3VF) 56*6*12 اسپانيا ياتاقاندار

 • نماینده رسمی
 • دو سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات پس از فروش
843,200,000 ریال
کد 320014100022

موتورگيربكس BEHRAN 3VF 7.3KW مدل B.L.5008 سرعت 1.6 m/s

 • تولید کننده
 • سه سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات طلائی پس از فروش
352,700,000 ریال
کد 320014100023

موتورگيربكس BEHRAN 3VF 9.2KW مدل B.L.5009 سرعت 1.6 m/s

 • تولید کننده
 • سه سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات طلائی پس از فروش
451,400,000 ریال
کد 320014100018

موتورگيربكس BEHRAN AC2 5.5KW مدل B.L.5004 R3 (فلكه جديد)

 • تولید کننده
 • سه سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات طلائی پس از فروش
269,600,000 ریال
کد 320014100019

موتورگيربكس BEHRAN 5.5KW 3VF مدل B.L.5005 R3 (فلكه جديد)

 • تولید کننده
 • سه سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات طلائی پس از فروش
268,300,000 ریال
کد 320014100020

موتورگيربكس BEHRAN AC2 6.1KW مدل B.L.5004 R4 (فلكه جديد)

 • تولید کننده
 • سه سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات طلائی پس از فروش
269,600,000 ریال
کد 320014100021

موتورگيربكس BEHRAN 3VF 6.1KW مدل B.L.5005 R4 (فلكه جديد)

 • تولید کننده
 • سه سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات طلائی پس از فروش
268,300,000 ریال
کد 320007129011

موتور گيربكس (SASSI _ S38- 7.3 KW_1M.S_ 3VF) 56*5*10 اسپانيا

 • نماینده رسمی
 • دو سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات پس از فروش
568,200,000 ریال
کد 320024001003

موتور گيربكس (SASSI _ S48- 7.3 KW_1M.S_ 3VF) 60*5*10 اسپانيا

 • نماینده رسمی
 • دو سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات پس از فروش
665,000,000 ریال
کد 320024001002

موتور گيربكس (SASSI _ S48- 7.3 KW_1M.S_ 3VF) 60*4*10 اسپانيا

 • نماینده رسمی
 • دو سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات پس از فروش
665,000,000 ریال
کد 320003129034

موتور گيربكس 11*5*56 ــ 1Mـ SASSI MF -48- 5.5 KW AC2

 • نماینده رسمی
 • دو سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات پس از فروش
932,500,000 ریال
کد 320007129009

موتور گيربكس (SASSI _ S38- 7.3 KW_1/6M.S_ 3VF) 60*4*10 اسپانيا

 • نماینده رسمی
 • دو سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات پس از فروش
568,200,000 ریال
کد 320007129010

موتور گيربكس (SASSI _ S38- 5.9 KW_1.6M.S_ 3VF) 60*4*10 اسپانيا

 • نماینده رسمی
 • دو سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات پس از فروش
548,900,000 ریال
کد 320024001001

موتور گيربكس (SASSI _ S48- 7.3 KW_1.6M.S_ 3VF) 40*4*10 اسپانيا

 • نماینده رسمی
 • دو سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات پس از فروش
665,000,000 ریال
کد 320003129031

موتور گيربكس 11*5*45 (SASSI MF -48- 7.7 KW 3VF- 1.6 M)

 • نماینده رسمی
 • دو سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات پس از فروش
860,600,000 ریال
کد 320003129032

موتور گيربكس SASSI MF -48- 7.3 KW AC2 _ 56*5*11

 • نماینده رسمی
 • دو سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات پس از فروش
977,700,000 ریال

Copyright @ 2019 Behran Lift Inc. All rights reserved.