آرشیو محصولات

کد 320014100020

موتورگيربكس 6.1 كيلووات AC2 سرعت 1 متر بر ثانيه B.L.240 بهران (10*4*55)

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
239,300,000 ریال
کد 320014100027

موتورگيربكس 9.2 كيلووات 3VF سرعت 1 متر بر ثانيه B.L.280 بهران (12*5*56)

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
649,000,000 ریال
کد 320014100028

موتورگيربكس 11.2 كيلووات 3VF سرعت 1 متر بر ثانيه B.L.280 بهران (12*6*56)

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش

ناموجود

کد 320014100029

موتورگيربكس 13.2 كيلووات 3VF سرعت 1.6 متر بر ثانيه B.L.280 بهران (12*5*56)

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش

ناموجود

کد 320014100031

موتورگيربكس 15.2 كيلووات 3VF سرعت 1.6 متر بر ثانيه B.L.280 بهران (12*6*56)

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
822,000,000 ریال
کد 320020137012

موتورگيرلس 3.9 كيلووات 8 نفره 630 كيلوگرم سرعت 1 متر بر ثانيه ژي زي GETM3.5D-100.0630 چين (8*4*32)

 • نماینده رسمی
 • دو سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات پس از فروش
533,700,000 ریال
کد 320020137013

موتورگيرلس 6 كيلووات 13 نفره 1000 كيلوگرم سرعت 1 متر بر ثانيه ژي زي GETM3.5D-100.1000 چين (8*6*32)

 • نماینده رسمی
 • دو سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات پس از فروش
566,300,000 ریال
کد 320020137014

موتورگيرلس 6.3 كيلووات 8 نفره 630 كيلوگرم سرعت 1.6 متر بر ثانيه ژي زي GETM3.5D-100.0630 چين (8*4*32)

 • نماینده رسمی
 • دو سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات پس از فروش
537,900,000 ریال
کد 320020137015

موتورگيرلس 4.9 كيلووات 10 نفره 800 كيلوگرم سرعت 1 متر بر ثانيه ژي زي GETM3.5D-100.0800 چين (8*5*32)

 • نماینده رسمی
 • دو سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات پس از فروش
542,200,000 ریال
کد 320020137016

موتورگيرلس 7.9 كيلووات 10 نفره 800 كيلوگرم سرعت 1.6 متر بر ثانيه ژي زي GETM3.5D-175.0800 چين (8*5*32)

 • نماینده رسمی
 • دو سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات پس از فروش
547,700,000 ریال
کد 320020137017

موتورگيرلس 9.8 كيلووات 12 نفره 1000 كيلوگرم سرعت 1.6 متر بر ثانيه ژي زي GETM3.5D-175.1000 چين (8*6*32)

 • نماینده رسمی
 • دو سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات پس از فروش
572,200,000 ریال
کد 320020137018

موتورگيرلس 8.8 كيلووات 18 نفره 1350 كيلوگرم سرعت 1 متر بر ثانيه ژي زي GETM6.0H-100.1350 چين (8*7*45)

 • نماینده رسمی
 • دو سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات پس از فروش
999,100,000 ریال
کد 320020137019

موتورگيرلس 14 كيلووات 16 نفره 1200 كيلوگرم سرعت 1.6 متر بر ثانيه ژي زي GETM5.0D-175.1200 چين (8*8*40)

 • نماینده رسمی
 • دو سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات پس از فروش
1,176,300,000 ریال
کد 320020137020

موتورگيرلس 3 كيلووات 6 نفره 480 كيلوگرم سرعت 1 متر بر ثانيه ژي زي GETM3.5D-100.0630 چين (8*4*32)

 • نماینده رسمی
 • دو سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات پس از فروش
533,700,000 ریال
کد 320020136043

موتورگيرلس 16.2 كيلووات 13 نفره 975 كيلوگرم سرعت 2 متر بر ثانيه زيلابگ SM200.40D آلمان (8*8*32)

 • نماینده رسمی
 • دو سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات پس از فروش
1,530,900,000 ریال
کد 320008129019

موتورگيربكس 11كيلووات 3VF سرعت 1.6 متر بر ثانيه ياتاقاندار آلبرتو ساسي اس 58 اس اسپانيا (10*6*56)

 • نماینده رسمی
 • دو سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات پس از فروش
891,500,000 ریال
کد 320008129020

موتورگيربكس 9.2 كيلووات 3VF سرعت 1.6 متر بر ثانيه ياتاقاندار آلبرتو ساسي اس 58 اس اسپانيا (12*6*56)

 • نماینده رسمی
 • دو سال گارانتی
 • دارای 10 سال خدمات پس از فروش
843,200,000 ریال
کد 320014100022

موتورگيربكس 7.3 كيلووات 3VF سرعت 1.6 متر بر ثانيه B.L.260 بهران (10*5*56)

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
324,000,000 ریال
کد 320014100023

موتورگيربكس 9.2 كيلووات 3VF سرعت 1.6 متر بر ثانيه B.L.260 بهران (11*5*56)

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
414,700,000 ریال
کد 320014100018

موتورگيربكس 5.5 كيلووات AC2 سرعت 1 متر بر ثانيه B.L.240 بهران (10*4*55)

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
239,300,000 ریال

Copyright @ 2019 Behran Lift Inc. All rights reserved.