آرشیو محصولات

کد 309025001001

درب كابين تمام اتوماتيك 2 لته 120سانترال ارتفاع 2/20 متر سلكوم تركيه

 • نماینده رسمی
 • دارای خدمات پس از فروش
 • موجود بودن لوازم یدکی آن
357,000,000 ریال
کد 309026001001

درب كابين تمام اتوماتيك 2 لته 130چپ ارتفاع 2/10 متر سلكوم تركيه

 • نماینده رسمی
 • دارای خدمات پس از فروش
 • موجود بودن لوازم یدکی آن
409,100,000 ریال
کد 309023101001

درب كابين تمام اتوماتيك 2 لته 110سانترال ارتفاع 2/10 متر سلكوم تركيه

 • نماینده رسمی
 • دارای خدمات پس از فروش
 • موجود بودن لوازم یدکی آن
340,600,000 ریال
کد 309019101001

درب كابين تمام اتوماتيك 2 لته 130راست ارتفاع 210 متر سلكوم تركيه

 • نماینده رسمی
 • دارای خدمات پس از فروش
 • موجود بودن لوازم یدکی آن
409,100,000 ریال
کد 309006100006

درب كابين تمام اتوماتيك 2 لته 90 راست ارتفاع 2/10 متر بهران

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
93,000,000 ریال
کد 309005100005

درب كابين تمام اتوماتيك 2 لته 90 چپ ارتفاع 2/10 متر بهران

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
93,000,000 ریال
کد 309011100008

درب كابين تمام اتوماتيك 2 لته 90 سانترال ارتفاع 2/10 متر بهران

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
93,000,000 ریال
کد 305004100007

درب طبقه تمام اتوماتيك 2 لته 90 سانترال ارتفاع 2/10 متر بهران

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
53,500,000 ریال
کد 305015100008

درب طبقه تمام اتوماتيك 2 لته 90 راست ارتفاع 2/10 بهران

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
53,500,000 ریال
کد 305014100011

درب طبقه تمام اتوماتيك 2 لته 90 چپ ارتفاع 2/10 متر بهران

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
53,500,000 ریال
کد 305011100001

درب طبقه تمام اتوماتيك 2 لته 70 راست ارتفاع 2 متر بهران

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
46,500,000 ریال
کد 309002100001

درب كابين تمام اتوماتيك 2 لته 70 راست ارتفاع 2 متر بهران

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
84,000,000 ریال
کد 305010100001

درب طبقه تمام اتوماتيك 2 لته 70 چپ ارتفاع 2 متر بهران

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
46,500,000 ریال
کد 309001100001

درب كابين تمام اتوماتيك 2 لته 70 چپ ارتفاع 2 متر بهران

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
84,000,000 ریال
کد 305004100004

درب طبقه تمام اتوماتيك 2 لته 90 سانترال ارتفاع 2 متر بهران

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
53,500,000 ریال
کد 309017001001

درب كابين تمام اتوماتيك 2 لته 100 سانترال ارتفاع 2/10 متر سلكوم تركيه

 • نماینده رسمی
 • دارای خدمات پس از فروش
 • موجود بودن لوازم یدکی آن

ناموجود

کد 305023001001

درب طبقه تمام اتوماتيك 2 لته 100 سانترال ارتفاع 2 متر سلكوم تركيه

 • نماینده رسمی
 • دارای خدمات پس از فروش
 • موجود بودن لوازم یدکی آن

ناموجود

کد 309011100004

درب كابين تمام اتوماتيك 2 لته 90 سانترال ارتفاع 2 متر بهران

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
93,000,000 ریال
کد 305016118001

درب طبقه تمام اتوماتيك 2 لته 100 چپ ارتفاع 2/10 متر سلكوم ترك

 • نماینده رسمی
 • دارای خدمات پس از فروش
 • موجود بودن لوازم یدکی آن

ناموجود

کد 305022119001

درب طبقه تمام اتوماتيك 2 لته 100 راست ارتفاع 2/10 متر سلكوم تركيه

 • نماینده رسمی
 • دارای خدمات پس از فروش
 • موجود بودن لوازم یدکی آن

ناموجود

کد 309014119001

درب كابين تمام اتوماتيك 2 لته 100 چپ ارتفاع 2/10 متر سلكوم تركيه

 • نماینده رسمی
 • دارای خدمات پس از فروش
 • موجود بودن لوازم یدکی آن

ناموجود

Copyright @ 2019 Behran Lift Inc. All rights reserved.