آرشیو محصولات

کد 309025001001

درب كابين 120سانترال اتوماتيك SELCOM ارتفاع 220CM ( تركيه WITTUR )

 • نماینده رسمی
 • دارای خدمات پس از فروش
 • موجود بودن لوازم یدکی آن
312,700,000 ریال
کد 309026001001

درب كابين 130چپ اتوماتيك SELCOM ارتفاع 210CM ( تركيه WITTUR )

 • نماینده رسمی
 • دارای خدمات پس از فروش
 • موجود بودن لوازم یدکی آن
327,000,000 ریال
کد 309023101001

درب كابين 110سانترال اتوماتيك SELCOM ارتفاع 210CM ( تركيه WITTUR )

 • نماینده رسمی
 • دارای خدمات پس از فروش
 • موجود بودن لوازم یدکی آن
294,600,000 ریال
کد 309019101001

درب كابين 130راست اتوماتيك SELCOM ارتفاع 210CM ( تركيه WITTUR )

 • نماینده رسمی
 • دارای خدمات پس از فروش
 • موجود بودن لوازم یدکی آن
327,000,000 ریال
کد 309006100006

درب كابين تمام اتوماتيك 90 راست بهران ارتفاع 210

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
98,000,000 ریال
کد 309005100005

درب كابين تمام اتوماتيك 90 چپ بهران ارتفاع 210

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
98,000,000 ریال
کد 309011100008

درب كابين تمام اتوماتيك 90 سانترال بهران ارتفاع 2/10

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
98,000,000 ریال
کد 305004100007

درب طبقه تمام اتوماتيك 90 سانترال بهران ارتفاع 210

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
56,500,000 ریال
کد 305015100008

درب طبقه تمام اتوماتيك 90 راست تلسكوپي بهران ارتفاع 210

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
56,500,000 ریال
کد 305014100011

درب طبقه تمام اتوماتيك 90 چپ تلسكوپي بهران ارتفاع 210

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
56,500,000 ریال
کد 305011100001

درب طبقه تمام اتوماتيك 70 راست تلسكوپي بهران

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
49,000,000 ریال
کد 309002100001

درب كابين تمام اتوماتيك 70 راست بهران

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
88,500,000 ریال
کد 305010100001

درب طبقه تمام اتوماتيك 70 چپ تلسكوپي بهران

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
49,000,000 ریال
کد 309001100001

درب كابين تمام اتوماتيك 70 چپ بهران

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
88,500,000 ریال
کد 305004100004

درب طبقه تمام اتوماتيك 90 سانترال بهران

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
56,500,000 ریال
کد 309017001001

درب كابين 100 سانترال اتوماتيك SELCOM ارتفاع 210CM ( تركيه WITTUR )

 • نماینده رسمی
 • دارای خدمات پس از فروش
 • موجود بودن لوازم یدکی آن

ناموجود

کد 305023001001

درب طبقه 100 سانترال اتوماتيك SELCOM ارتفاع 200CM ( تركيه WITTUR )

 • نماینده رسمی
 • دارای خدمات پس از فروش
 • موجود بودن لوازم یدکی آن

ناموجود

کد 309011100004

درب كابين تمام اتوماتيك 90 سانترال بهران

 • ساخت کشور ایران - تولید کننده
 • 3 سال گارانتی رایگان محصول
 • 10 سال خدمات پس از فروش
98,000,000 ریال
کد 305016118001

درب طبقه 100 چپ اتوماتيك SELCOM ارتفاع 210CM ( تركيه WITTUR )

 • نماینده رسمی
 • دارای خدمات پس از فروش
 • موجود بودن لوازم یدکی آن

ناموجود

کد 305022119001

درب طبقه 100 راست اتوماتيك SELCOM ارتفاع 210CM ( تركيه WITTUR )

 • نماینده رسمی
 • دارای خدمات پس از فروش
 • موجود بودن لوازم یدکی آن

ناموجود

کد 309014119001

درب كابين 100 چپ اتوماتيك SELCOM ارتفاع 210CM ( تركيه WITTUR )

 • نماینده رسمی
 • دارای خدمات پس از فروش
 • موجود بودن لوازم یدکی آن

ناموجود

Copyright @ 2019 Behran Lift Inc. All rights reserved.