(+98 21) 8856 5000-10

دفتر مرکزی

 • شهرک غرب ، بلوار خوردین، بالاتر از دادمان، خیابان توحید یکم، پلاک 20 ساختمان بهران
 • شماره تلفن : +98 21 8856 5000
 • شماره واحد فروش : +98 41217

کارخانه

 • شهرک صنعتی پرند، میدان صنعت، بلوار صنعت خیابان فرخنده، نبش ارغوان، قطعات C30,C31,C32
 • شماره تلفن : +98 21 5641 9140
 • فکس +98 21 5641 9146

استانبول

 • Apex Asansor Ltd
 • شماره تلفن : +98 21 5641 9140
 • فکس +98 21 5641 9146

دبی

 • Apex Elevator & Esclator LLC
 • شماره تلفن : +98 21 8856 5000
 • شماره واحد فروش : +98 41217

عمان

 • Apex Elevator & Esclator LLC
 • شماره تلفن : +98 21 8856 5000
 • شماره واحد فروش : +98 41217

آلمان

 • Apex Elevator & Esclator LLC
 • شماره تلفن : +98 21 8856 5000
 • شماره واحد فروش : +98 41217

Copyright © 2020 BehranAsanbar Co. All rights reserved.