(+98 21) 8856 5000-10


کشتی بهران

پهلوانی، به رسم است و نه اسم ، به یادگار مانده از روزگاری دیرین در دیاری کهن ، که ما نیز به رسم پاس داشت ونکو داشت این آیین بزرگ و پهلوانان نامداری چون جهان پهلوان تختی ، پهنه ای را در عرصه ی کار و کارخانه ، به عزم ایجاد روحیه ی همدلی در میان جوانان بهران ، گستراندیم .

به یادگار است از جهان پهلوان تختی که : « باید قهرمان سازی را متوقف کرد و با یک نهضت بزرگ، ورزش را از کودکستان تا کارخانه ها و همه ی ادارات تعمیم داد.»...... ما نیز چُنین کردیم .

تیم کشتی آسانسور و پله برقی بهران با حضور تعدادی از جوانان شاغل در کارخانه و با مربی گری آقای حسین شاکری در سال 85 به صورت حرفه ای تشکیل و شروع به فعالیت نمود. و با پشتکاروتلاش پرثمرخود ، اینک به برترین جایگاه ها در عرصه ی، ورزش کشتی ، دست یافتند.

تیم کشتی آسانسور و پله برقی بهران تا کنون به مصاف با حریفان بسیاری رفته و موفق به اخذ عناوین متعدد قهرمانی و نائب قهرمانی در لیگ های برترو رده های مختلف استانی و کشوری گردیده است .

-کسب مقام دوم مسابقات کشتی آزاد استان تهران در اردیبهشت 86

-کسب مقام سوم مسابقات کشتی آزاد استان تهران در بهمن 90

-کسب مقام دوم مسابقات کارگران کشور در آذرماه 97

-کسب مقام نخست مسابقات کشتی آزاد کارگران کشوردر تیرماه97

از جمله عناوین کسب شده توسط تیم کشتی آسانسور و پله برقی بهران است .

تیم کشتی آسانسور و پله برقی بهران ، تمام پیروزی ها و نام آوری های خود را در سایه ی عنایت ربانی ، وام دارِ کوشش مستمر فرزندانش و صد البته تعلیمات ارزنده و تلاش های جانانه ی مربی گران قدر خود ، جناب آقای حسین شاکری ، بوده و پیشانی بر خاک بارگاه بلند مرتبه ی یزدانِ پاک می ساید به شکرگزاری این عنایت . 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Copyright © 2020 BehranAsanbar Co. All rights reserved.