(+98 21) 8856 5000-10

در اینجا شما شاهد رویدادهایی عجیب متفاوت و شاید باورنکردنی باشید که در حوزه ی این صنعت و در جهان واقعی به وقوع می ‍‍پیوندد ..

اخباری از اختراعات و دست ساخته های خلاقانه ی بشر با بُن مایه ی علم و تکنولوژی ...

اگر چه باور نکردنی ... ولی ممکن .

عجیب ترین آسانسورهای دنیا در کشورهایی مانند سوئد ، آلمان ، سوئد ، چین ، پرتقال .....

 

 


    

Copyright © 2020 BehranAsanbar Co. All rights reserved.