(+98 21) 8856 5000-10


Aquadom، آلمان

اگر از ایده غواصی خوشتان می آید ولی از دریا می ترسید آکوادوم برای شما ساخته شده. این آسانسور مستقیم به درون بزرگترین آکواریوم استوانه ای دنیا می رود و مسافران می توانند از 50 گونه ماهی که در آن وجود دارد دیدن کنند

Copyright © 2020 BehranAsanbar Co. All rights reserved.