(+98 21) 8856 5000-10

آقایان شاکری ، (اعضاء هیات مدیره) تیم آسانسور و پله برقی بهران که در لیگ دسته یک ، مقام سوم را کسب نموده بودند، با حضور در فدراسیون کشتی با آقای علیرضا دبیر ، رئیس فدراسیون کشتی و عبدالمهدی نصیرزاده رئیس سازمان لیگ کشتی ، دیدار و گفت و گو کردند.

حضور آقای حسن حمیدی با عنوان سرپرست تیم کشتی آسانسور و پله برقی بهران در لیگ برتر ، در نشست مسئولان فدراسیون کشتی  با مدیران باشگاه آسانسور و پله برقی بهران در خصوص حضور تیم کشتی آسانسور و پله برقی بهران در مسابقات لیگ برتر ، افتخار بزرگی برای ماست.
 
Copyright © 2020 BehranAsanbar Co. All rights reserved.