(+98 21) 8856 5000-10

آسانسورهای بدون موتور خانه بهران 

مطابق با استانداردهای جهانی  

Behran MRL Series Machine Room_Less Complete System


Machine Room Less ( MRL ) Lifts

برای کاربردهای آسانسورهای موتورخانه ای ، پکیج های آسانسور کامل برای ساختمان های مسکونی و اداری طراحی شده است که سرعت های حداکثر 3 متر بر ثانیه و ظرفیت 1300 کیلوگرم را در بر می گیرد . با امنیت بالا ، رعایت کامل استاندارد و کیفیت بالا در مواد ، کلیه نیازهای ضروری نصب کننده آسانسور و کاربران را در بر میگیرد .Copyright © 2020 BehranAsanbar Co. All rights reserved.