(+98 21) 8856 5000-10

آسانسورهای موتورخانه دار بهران 

مطابق با استانداردهای جهانی

Behran MR Series Machine Room Complete System 



Machine Room ( MR ) Lifts

برای کاربرد های آسانسور Behran MR سیستم های آسانسور کامل ، دستگاه ریسمان کمتری از رینگ دستگاه برای ساختمان های مسکونی و اداری طراحی شده است که سرعت های حداکثر 2 متر بر ثانیه و ظرفیت 1300 کیلوگرم را در بر می گیرد . با امنیت بالا ، رعایت کامل استاندارد ، کیفیت بالا در مواد ، کلیه نیازهای ضروری نصب کننده آسانسور و کاربران را در بر میگیرد .


Copyright © 2020 BehranAsanbar Co. All rights reserved.