(+98 21) 8856 5000-10

گاورنر بهران


گاورنر های بهران به صورت تک جهته و دوجهته ، درسایز های 25 و 30 سانتی متری و در سرعت های 0.5 تا 2.5 متر بر ثانیه تولید میشود .

مهمترین ویژگی های گاورنر بهران :

  • دارای میکروسوئیچ عملکرد
  • انجام تست عملکرد به وسیله PLCو انکودر با دقت بالا و ارائه گزارش
  • طراحی فلکه در قطرهای 25 و 30 سانت
  • دارای نشان استاندارد ملی ایران
  • مهندسی معکوس شده گاورنرهای PFBایتالیا
  • عدم سایش قرقره به صورت مستقیم بر روی چدن که باعث افزایش طول عمر و حساسیت بالا در عملکرد می شود .
  • دارای شیار تست
  • تک جهته و دوجهته

طول عمر گاورنرهای بهران به دلیل عدم سایش قرقره به صورت مستقیم بر روی چدن ،افزایش یافته و از حساسیت بالایی برخوردارند. همچنین انجام تست عملکرد به وسیله PLCو انکودر باعث می شود تا از عملکرد درست آن ها قبل از ارائه به مشتریان اطمینان حاصل شود. علاوه بر موارد فوق تمام گاورنرهای بهران دارای استاندارد ملی ایران می باشند .


مشخصات فنی گاورنرهای سرعت به شرح زیر است  :فلکه کششی پایین :

Copyright © 2020 BehranAsanbar Co. All rights reserved.