(+98 21) 8856 5000-10

موتور گیرلس ژی زی چین

گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران در بازارهای بین المللی و عرصه ی تجارت جهانی ، در جست و جوی بهترین هاست . و اینک گامی جدید در واردات موتورهای گیرلس ژی زی برداشته است. 

 شرکت بهران به عنوان نماینده ی رسمی  کمپانی XIZI ژی زی چین در ایران است.


Copyright © 2020 BehranAsanbar Co. All rights reserved.