(+98 21) 8856 5000-10

ریل ها


شرکت آسانسور بهران با وارد نمودن انواع ریل از کارخانجات معتبری همچون مارازی ایتالیا ، ترکلی ریل ترکیه و برخی تولید کنندگان معروف چینی توانایی خود را در تامین نیازهای داخلی به خوبی نشان داده است.

تمامی این ریل ها در انواع نورد سرد و نورد گرم در کارخانجات مذکور  تولید و  وارد می گردند .

شرکت بهران دارای نمایندگی رسمی کمپانی های  هانگ شنگ چین ، مارازی ایتالیا و ترکلی ترکیه در ایران میباشد که هر یک سهم عمده ای از بازارهای جهانی را به خود اختصاص داده اند.Copyright © 2020 BehranAsanbar Co. All rights reserved.