(+98 21) 8856 5000-10

درب سلکوم


درب های سلکوم ایتالیا و درب های  ویتور ( درب سلکوم ترک )   به عنوان درب های همه کاره ، با کیفیت و بی نظیر در اختیار صنعت آسانسور قرار میگیرند . این درب ها در دو نوع تلسکوپی ( چپ و راست ) و سانترال می باشند . 

درب های سلکوم ایتالیا دارای ارتفاع (2M ( 200CM  با عرض های 70-80-90-110 هستند و درب های سلکوم ترک دارای ارتفاع های  210CM - 200CM با عرض های 70-80-90-100-110-120 می باشند .

شرکت بهران به عنوان نماینده رسمی کمپانی ویتور در ایران می باشد . Copyright © 2020 BehranAsanbar Co. All rights reserved.